MENU
Jesteś tutaj:

Celem projektu jest zakup aktywów pozwalających na rozwój wnioskodawcy oraz wprowadzenie nowych innowacyjnych usług i procesów. Cel zostanie osiągnięty dzięki zakupowi nowoczesnego systemu magazynowego wraz z oprogramowaniem.

 

Efektami projektu będą:

  1. Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. W wyniku realizacji projektu wnioskodawca, należący do MŚP, wprowadzi innowacje produktową (usługową) oraz procesową na poziomie przedsiębiorstwa.
  2. Wspieranie przedsiębiorstw wpisujących się w obszary inteligentnej specjalizacji.
  3. transformacji gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0. Projekt wprowadza możliwości zdalnego i inteligentnego zarządzania procesami w przedsiębiorstwach klientów i w firmie wnioskodawcy.

 

Wartość projektu: 1 303 725,96

Wkład Funduszy Europejskich: 847 951,84

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją projektu nr RPMA.03.03.00-14-j047/23, tytuł: „Wprowadzenie innowacji usługowej i procesowej w obszarze usług logistycznych drogą do rozwoju przedsiębiorstwa” firma ”D.M.T.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na zadanie:  Koszty informacji i promocji projektu – Zakup usług związanych z informacją i promocją projektu.

 

Szczegóły zapytania zawarte zostały w załącznikach poniżej. 

 

Termin składania ofert: 11.12.2023 r. do godz. 23:59  

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami podpisane,  

Podpisane zapytanie ofertowe,

Zał. Nr 1. Formularz oferty - edytowalne,

Zał. Nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - edytowalne,

Zał. Nr 3. Oświadczenie o braku powiązań – edytowalne ,

Zał. Nr. 4. Wzór umowy - edytowalne,