Ubezpieczamy zdrowie i życie swoje oraz swoich bliskich, domy, mieszkania… Ale czy zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest ubezpieczenie w logistyce? Jakie rodzaje ubezpieczeń wyróżniamy, komu są dedykowane i przed czym zabezpieczają? Sprawdź w naszym wpisie.

Dla przewoźników: ubezpieczenie OCP

Każda firma logistyczna, zajmująca się przewozem i spedycją towarów, powinna wykupić ubezpieczenie OCP, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Jego zakres regulowany jest przez Prawo Przewozowe oraz Konwencję o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR). Posiadane przez naszą firmę logistyczną w Pruszkowie ubezpieczenie OCP chroni klientów przed ponoszeniem konsekwencji za szkody, spowodowane właśnie przez przedsiębiorstwo transportowe. Klienci naszej firmy nie muszą zatem obawiać się takich zdarzeń jak kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie towaru, a także opóźnienie dostawy. Dzięki posiadaniu przez nas ubezpieczenia OCP mają oni gwarancję uzyskania odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody. Pożar, awaria czy inne szkody, nawet jeśli spowodują straty towaru, nie przyczynią się do poniesienia strat finansowych przez klienta. Bywają jednak sytuacje losowe, za które winy nie ponosi ani klient, ani przewoźnik. Wówczas uzyskanie środków z odszkodowania OCP jest niemożliwe. Dlatego naszym klientom rekomendujemy dodatkowe ubezpieczenie CARGO.

Co zyskujesz, wykupując ubezpieczenie CARGO?

Posiadając dodatkowe ubezpieczenie CARGO zabezpieczysz się przed negatywnymi skutkami zdarzeń na które wpływu nie ma przewoźnik, takimi jak na przykład uszkodzenie dużej partii towaru w wyniku działania żywiołu. Polisa cargo daje szansę uzyskania pełnej wartości utraconego towaru; właściciel ładunku musi jedynie uwodnić, że szkoda nastąpiła w czasie transportu lub w okresie objętym polisą. Wypłata odszkodowania następuje szybko, a w przypadku wykupienia dodatkowej opcji, istnieje także szansa na zwrot kosztów transportu, opłat celnych i przewidywanego zysku 10 proc. towaru.

Ubezpieczenie w logistyce jest zatem niemniej ważne niż w pozostałych obszarach działalności i życia.