Wprowadzenie czytelnego i możliwie jak najprostszego systemu znakowania przesyłek wpływa na wzrost efektywności procesów logistycznych i transportowych. Oznaczenia powinny zawierać nie tylko niezbędne dane identyfikacyjne, ale też informacje dotyczące postępowania z daną przesyłką, aby na każdym etapie była ona bezpieczna.

Oznakowanie opakowań — identyfikacja opakowań

Głównym celem oznakowania opakowań jest trafna identyfikacja przesyłek. Przed wysyłką niezbędne jest umieszczenie na przesyłce wszystkich niezbędnych informacji umożliwiających jej przewóz do adresata. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu odpowiednio zadrukowane etykiety. Do najważniejszych danych, jakie powinny znajdować się na opakowaniu, zaliczamy przede wszystkim przydzielony dla przesyłki numer identyfikacyjny, numer identyfikacji przedsiębiorstwa lub organizacji, numer jednostki logistycznej opracowany dla potrzeb transportu.

Obecnie oznaczenia na przesyłkach najczęściej występują w postaci kodu kreskowego umieszczonego na etykiecie. Taka forma umożliwia bardzo szybką identyfikację przesyłek na każdym etapie transportu oraz wpływa na prawidłowość dostaw. Ułatwia też planowanie i kontrolę ładunków i usprawnienie realizacji kompleksowej obsługi logistycznej.

Oznaczenia specjalne na przesyłkach

Oznaczenia pozwalające na identyfikację przesyłki to nie wszystko. Dla bezpieczeństwa ładunku niezbędne jest też specjalne znakowanie opakowań transportowych wskazujące na odporność na warunki (np. wstrząsy, temperaturę, długi czas transportu itd.) oraz zalecany sposób obchodzenia się z daną przesyłką. Jest to jeden z podstawowych sposobów na ograniczenie ryzyka strat wynikających z uszkodzeń powstałych w transporcie, a więc uniknięcie dodatkowych kosztów. Ten rodzaj znakowania przesyłek pełni funkcję instruktażową dla wszystkich uczestników procesu transportowo-magazynowego. Wpływa też na usprawnienie dostaw i ułatwia prace ewidencyjne.

Oznaczenia zabezpieczające mogą występować w formie słownej lub obrazkowej. Najczęściej stosowane komunikaty z tego zakresu dotyczą konieczności zachowania szczególnej ostrożności, np. ze względu na szczególnie delikatną zawartość.