Procesy logistyczne są ściśle powiązane z produkcją przemysłową, co oznacza, że podobnie jak procesy przemysłowe podlegają obecnie wpływom tzw. czwartej rewolucji. Czwarta rewolucja przemysłowa określana często jako Przemysł 4.0 stanowi pewnego rodzaju wypadkową czynników kształtujących współczesny biznes, a więc automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz stosowanych innowacyjnych lub wysoko zaawansowanych technik wytwórczych. A jak Przemysł 4.0 wpływa na logistykę?Idea Przemysłu 4.0 zakłada komunikację między ludźmi i maszynami na wielu płaszczyznach. Systemy informatyczne sterują procesami fizycznymi, tworzą wirtualne kopie świata realnego i podejmują decyzje mające na celu optymalizację obsługiwanych procesów, a dzięki inteligencji mobilnej komunikują się z ludźmi i współpracują z nimi w czasie rzeczywistym. Jeśli spojrzymy na centrum dystrybucji przez pryzmat systemów informatycznych szybko okaże się, że czwarta rewolucja przemysłowa już się tu odbywa.

Rola systemów informatycznych w zarządzaniu logistyką

W nowoczesnych centrach logistycznych obok systemów informatycznych wspierających pracę człowieka obserwujemy szereg rozwiązań, których zadaniem jest automatyzacja określonych procesów np. kompletowania zamówień. Automatyzacja w centrum logistycznym oznacza obniżenie kosztów i poprawę efektywności, szybszą realizację dostaw i mniej błędów spowodowanych czynnikiem ludzkim. W praktyce Przemysł 4.0 w logistyce przekłada się więc na wyższą  jakość usług i wyższe zyski.

Automatyzacja jest procesem kosztownym i wymagającym czasu. Nie każdy operator logistyczny jest w stanie ponieść koszty wynikające z pełnej automatyzacji obsługiwanych procesów. Z tego powodu, w przypadku wielu obiektów proces modernizacji centrum logistycznego jest rozłożony w czasie. Mniejsze firmy nie rezygnują z zatrudniania pracowników świadczących pracę fizyczną, ale coraz częściej wyposażają ich w narzędzia, które dzięki integracji z systemem informatycznym ułatwiają i usprawniają ich pracę. Już to stanowi doskonały dowód na to, że idea Przemysłu 4.0 wpływa na logistykę i realizowane w jej obrębie procesy.

Wpływ Przemysłu 4.0 na kształtowanie się współczesnej logistyki

Czwarta rewolucja przemysłowa często bywa spłycana do jednego widocznego dla wszystkich obszaru, a mianowicie automatyzacji. Automatyzacja to ważny, ale nie jedyny aspekt zachodzących zmian. Zmiany, które obserwujemy w przemyśle i logistyce pociągają za sobą szereg zmian technicznych, komunikacyjnych, organizacyjnych i zarządczych. To sprawia, że zmienia się nasze podejście do obsługiwanych procesów, a to, co było nierealne jeszcze wczoraj staje się naszą codziennością. Dla czwartej rewolucji przemysłowej każdy proces i czynność nabiera większego znaczenia. W procesach logistycznych obserwujemy to m.in. na przykładzie przetwarzania chmurowego, dzięki któremu każdy zainteresowany zyskuje dostęp do kompletnych informacji na temat etapu realizacji zamówienia czy lokalizacji przesyłki. Dane te są obecnie dostępne z dowolnej lokalizacji na świecie, a do ich pozyskania wystarczy dostęp do sieci Internet i dowolne urządzenie mobilne. Możliwość śledzenia dostaw czy procesu realizacji zamówień w czasie rzeczywistym to duże ułatwienie, a zarazem ogromne wyzwanie dla współczesnej logistyki.