Optymalizacja procesów magazynowych to szereg działań ukierunkowanych na maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów magazynowych. Celem podejmowanych działań jest osiągnięcie jak najlepszych rezultatów, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów magazynowania surowców i produktów gotowych na jak najniższym poziomie. 

Obecnie magazynowanie wykracza daleko poza przechowywanie danych towarów i ich przygotowywanie do wysyłki. To wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań. Jakie to rozwiązania? Jak wpływają na procesy magazynowe i ich optymalizację?

Na czym polega optymalizacja procesów magazynowych? 

Przez magazynowanie rozumie się proces, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie odpowiednich warunków fizycznych niezbędnych dla bezpiecznego przepływu oraz przechowywania towarów. Na proces ten składają się poszczególne operacje:

 • przyjęcie zapasu,
 • składowanie produktów,
 • komplementacja zamówień,
 • wydanie towaru.

Współcześnie przedsiębiorstwa mierzą się z coraz wyższymi oczekiwaniami klientów, jednocześnie rezygnują z inwestycji w zapasy. To niesie za sobą potrzebę odpowiedniej koordynacji składowych procesu magazynowania w czasie i konieczność eliminacji błędów, które mogłyby zaważyć na czasie realizacji zamówień.

W związku z powyższym przez optymalizację procesów magazynowych rozumie się poprawę całej logistyki magazynowej definiowanej jako ogół czynności związanych z planowaniem i zarządzeniem towarami oraz ich obsługą. Powyższy proces jest o tyle ciekawy, że nigdy dotąd nie mieliśmy do czynienia z tak dużą dynamiką tych procesów, ani ich złożonością. Obok standardowych operacji na znaczeniu zyskują także działania ukierunkowane na:

 • ewidencjonowanie,
 • kontrolę,
 • obsługę zwrotów.

Jak przebiega optymalizacja procesów magazynowych?

Pierwszym krokiem na drodze do optymalizacji procesów magazynowych jest audyt magazynu. Audyt polega na szczegółowej i zaawansowanej diagnozie sposobu, w jaki magazyn działa obecnie i w jaki sposób powinien działać po wprowadzeniu rozwiązań usprawniających. Dodatkowo w trakcie audytu można wskazać ewentualne ograniczenia dla optymalizacji wynikające ze specyfiki obiektu, charakteru obsługiwanych towarów czy ograniczonego dostępu do nowoczesnych rozwiązań logistycznych. Tak czy inaczej, audyt powinien stanowić punkt wyjścia dla optymalizacji. Opieranie się na ogólnych trendach rynkowych jest jednym z najczęściej popełnianych błędów.

Rola automatyki magazynowej w procesie optymalizacji 

Optymalizacja procesów magazynowych oraz pracy zatrudnionych w magazynie pracowników bardzo często wiąże się z inwestycją w automatykę magazynową. Automatyka magazynowa to szerokie pojęcie obejmujące zarówno urządzenia, jak i systemy informatyczne, których celem jest usprawnienie procesów zachodzących w magazynie, w szczególności procesów:

 • przyjmowania towarów,
 • przechowywania,
 • przenoszenia,
 • sortowania,
 • kompletacji zamówień,
 • wydawania produktów.