Logistyka magazynowa zajmuje ważną role w procesie sprzedaży, zwłaszcza sprzedaży wysyłkowej realizowanej przez sklepy internetowe. To pojęcie, przez które rozumiemy wszelkie czynności podejmowane w celu planowania i zarządzania ładunkami oraz ich obsługi.

Na czym polega logistyka magazynowa? Jakie cele realizuje? Co może poprawić wydajność pracy magazynu?

Na czym polega logistyka magazynowa?

Logistyka magazynowa polega na:

 • przyjmowaniu towarów,
 • składowaniu towarów,
 • kompletacji zamówień,
 • wysyłce zamówień.

Efektywność omawianych procesów zapewniają dedykowane metody oraz technologie, których celem jest wspomaganie gospodarki magazynowej.

Jakie cele realizuje logistyka magazynowa?

Główny cel logistyki magazynowej można określić jako optymalizację kosztów operacyjnych bez utraty poziomu oferowanych usług. Realizacja tego celu wymaga skupienia na obszarach, takich jak:

 • powierzchnia magazynowa (w ramach realizowanych procesów firmy dążą do jej maksymalizacji, co przekłada się na wdrażanie różnego rodzaju systemów i rozwiązań zapewniających efektywne wykorzystanie przestrzeni),
 • bezpieczeństwo (towarów i pracowników),
 • zaplecze sprzętowe (efektywne korzystanie z urządzeń przeładunkowych przyspiesza obsługę ładunków oraz kompletację zamówień, a co za tym idzie wpływa na jakość świadczonych usług),
 • organizacja pracy operatorów logistycznych,
 • zapewnienie dostępu do ładunków na każdym etapie magazynowania.

Główne procesy realizowane w ramach logistyki magazynowej

Logistyka magazynowa znajduje wymiar w obsługiwanych procesach. Procesy w magazynie obejmują swoim zakresem czynności, które wiążą się ze składowaniem towarów i ich obsługą. Wyróżnić możemy tutaj 4 podstawowe etapy:

 1. Przyjęcie towaru

Przyjęcie towaru do magazynu to proces, na który w rzeczywistości składa się szereg pomniejszych procesów i czynności, takich jak: przyjęcie ładunku, weryfikacja stanu faktycznego z dokumentacją, potwierdzenie odbioru towaru, rozładunek, sortowanie, przygotowanie do składowania materiałów, przekazanie towaru do rozmieszczenia w magazynie.

 1. Składowanie

Składowanie polega na rozmieszczeniu ładunków w magazynie w uporządkowany sposób. Proces ten realizuje funkcję magazynowania. Funkcja ta musi być realizowana z zachowaniem sprawnego dostępu do ładunków na każdym etapie magazynowania.

 1. Kompletację zamówień

Klienci sklepów internetowych rzadko ograniczają się do zakupu jednego przedmiotu. Komplementacja to proces na podjęciu odpowiednich ilości składowanych towarów, aby zestawić je zgodnie z zamówieniem odbiorcy końcowego. Proces ten obejmuje m.in. kompletację zamówienia, weryfikację zgodności z zamówieniem oraz pakowanie do wysyłki.

 1. Wysyłkę

Wysyłka może być realizowana na wiele różnych sposobów. W praktyce realizacja tego zadania jest uzależniona do procedur wdrożonych przez firmy transportowe, z którymi współpracuje dane centrum logistyczne.

Skuteczność logistyki magazynowej w dużej mierze zależy od tego  jak jest zarządzana. Zarządzanie logistyką magazynową powinno integrować wszystkie zachodzące w magazynie procesy i związane z nimi systemy.