Polacy coraz częściej i coraz więcej kupują za pośrednictwem sieci Internet. To wpływa na dynamiczny rozwój rynku e-commerce w naszym kraju oraz usług logistycznych kierowanych właśnie do właścicieli sklepów internetowych. To z jakich usług logistycznych korzysta dany sklep i czy w ogóle korzysta z pomocy podmiotów zewnętrznych zależy przede wszystkim od wybranego modelu logistycznego.

Określenie model logistyczny odnosi się do ogółu czynności związanych z zarządzaniem sprzedawanymi towarami oraz ich przechowywaniem. Wyróżnić możemy trzy główne modele logistyczne w sklepie internetowym. To:

 • model magazynowy,
 • model fulfillment,
 • model dropshipping.

Każdy z nich ma liczne zalety, ale i pewne wady. Dlatego wybór modelu odpowiedniego dla danej działalności nie powinien być przypadkowy.

Model magazynowy

Model magazynowy jest na chwilę obecną najbardziej rozpowszechnionym wśród polskich e-sprzedawców. Wynika to z faktu, iż większość rynku sprzedaży wysyłkowej stanowią firmy, dla których posiadanie własnego magazynu jest opłacalne. Własny magazyn:

 • gwarantuje łatwy dostęp do oferowanych towarów,
 • możliwość kontrolowania wysyłki towarów,
 • możliwość monitorowania prawidłowego przebiegu obsługiwanych transakcji.

Wśród dodatkowych zalet modelu magazynowego wyróżnić można:

 • możliwość szybkiej reakcji w przypadku zwrotów lub reklamacji,
 • możliwość wygenerowania oszczędności ze względu na zakup towarów po cenach hurtowych,
 • brak pośredników w procesie realizacji zamówień, a co za tym idzie mniejsze ryzyko wystąpienia opóźnień czy komplikacji,
 • możliwość wzbogacenia oferty dostawczej o odbiór osobisty,
 • łatwiejsza personalizacja zamówień i łatwość dodawania do wysyłanych towarów artykułów promocyjnych i gadżetów reklamowych.

Mimo licznych zalet model magazynowy nie jest pozbawiony wad. Wiąże się z koniecznością zatrudnienia pracowników do obsługi magazynu, a także koniecznością ograniczenia stanów magazynowych do metrażu magazynu. Sporym mankamentem jest także zwiększenie nakładów inwestycyjnych. Towar przeznczony do sprzedaży  trzeba najpierw zakupić.

Fulfillement

Fulfillment to system, w ramach którego sklep nie korzysta z własnego magazynu, ale składuje asortyment w pomieszczeniu udostępnionym przez firmę logistyczną zewnętrzną. Usługi magazynowe w omawianym modelu idą w parze z kompleksową obsługa transakcji, co znacząco ułatwia realizację zamówień i wpływa na obniżenie ich kosztów.

Jednym z minusów prowadzenia sklepu internetowego w modelu fulfillment jest brak fizycznego kontaktu sprzedającego z towarem, co uniemożliwia weryfikację słuszności zwrotu lub reklamacji. Kolejnym są wysokie koszty takiego rozwiązania. Nie każdy sklep może skorzystać z tego modelu, gdyż operatorzy logistyczni warunkują dostępność usługi od tzw. „minimum logistycznego”, a więc wymaganej minimalnej liczby zamówień w miesiącu.

Dropshipping

W modelu dropshippingowym sklep internetowy pełni rolę pośrednika pomiędzy klientem a producentem lub dystrybutorem. Sklep nie przechowuje towarów, w związku z czym nie ponosi kosztów ich zakupu. Zarobek sprzedawcy stanowi marża z tytułu sprzedaży poszczególnych towarów.

Mimo licznych zalet dropshipping wiąże się również z pewnymi niedogodnościami. Wymienić można m.in. dużą konkurencję (konkurenci de facto handlują tymi samymi produktami, a jedyną różnicę stanowi cena brutto dla klienta końcowego), możliwe opóźnienia w realizacji zwrotów i reklamacji oraz ograniczoną możliwość personalizacji zamówień.