Magazynowanie i logistyka to usługa kierowana do firm reprezentujących różne branże i gałęzie przemysłu. Jedną z branż korzystających z zewnętrznych usług logistycznych jest branża farmaceutyczna. Jakie zasady i warunki powinien spełniać magazyn, w którym planujemy przechowywanie produktów farmaceutycznych?

Wiele firm farmaceutycznych dysponuje własnym zapleczem logistycznym, ale nie wszystkie. Rynkowi potentaci chętnie korzystają z outsourcingu usług magazynowania i pozostałych usług logistycznych. Wynika to przede wszystkim z oszczędności, jakie niesie za sobą magazynowanie produktów w obiekcie zewnętrznym.

Zalety outsourcingu usług magazynowania z perspektywy branży farmaceutycznej

Producenci leków, szczepionek, suplementów diety, materiałów opatrunkowych oraz wszelkiego innego zaopatrzenia dla służby zdrowia korzystają z szerokiego wachlarza zalet, jakie niesie za sobą outsourcing usług logistycznych. Do podstawowych należy:

  • zapewnienie optymalnych warunków do przechowywania produktów farmaceutycznych – farmaceutyki muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach otoczenia, co w sposób bezpośredni przekłada się na wymagania względem obiektów magazynowych oraz ich wyposażenia,
  • dostęp do innowacyjnych technologii – narzędzia informatyczne ułatwiają zarządzanie magazynowanymi towarami, jednocześnie zapewniając terminowe dostawy farmaceutyków do odbiorców,
  • wykwalifikowana kadra pracownicza – pracownicy logistycy czuwają nad prawidłowym przebiegiem procesów, a w razie potrzeby proponują optymalizację określonych działań zapewniając najwyższą jakość obsługi klienta końcowego,
  • optymalizacja kosztów dostaw – wielu zewnętrznych operatorów logistycznych współpracuje z firmami kurierskimi zapewniając swoim klientom możliwość korzystania z ich usług w atrakcyjnych cenach.

Powyższe korzyści firmy farmaceutyczne uzyskują bez ponoszenia kosztów inwestycyjnych ukierunkowanych na rozbudowę czy modernizację posiadanego zaplecza magazynowego, jego wyposażenie i wdrożenie innowacyjnych technologii.

Warunki do przechowywania farmaceutyków

Branża farmaceutyczna zwraca szczególną uwagę na jakość wynajmowanej powierzchni magazynowej. Wybrane obiekty muszą spełniać rygorystyczne wymogi Nadzoru Farmaceutycznego. Duże znaczenie odgrywa również lokalizacja obiektu, od której uzależniona jest efektywność łańcucha dostaw.

Bardzo ważnym kryterium prawidłowego przechowywania produktów farmaceutycznych jest zapewnienie optymalnej temperatury wewnątrz. Leki i farmaceutyki nie mogą być przechowywane w temperaturze przekraczającej 250C. Są oczywiście produkty farmaceutyczne, które wymagają przechowywania w jeszcze niższej temperaturze. Dlatego magazyn dla klienta reprezentującego branżę farmaceutyczną muszą być wyposażone w rozwiązania umożliwiające precyzyjne kontrolowanie temperatury. Ważne jest również, aby warunki panujące w przestrzeni przechowywania były stałe. Istotną rolę pełni również optymalna wilgotność powietrza.