Magazynowanie powszechnie kojarzy się przede wszystkim z przechowywaniem towarów w magazynach, czy to na placach składowych. Tymczasem w rozumieniu logistycznym magazynowanie obejmuje różnego rodzaju czynności związane z zarządzaniem ładunkami oraz ich obsługą. Co w takim razie wchodzi w zakres usługi magazynowania?

Magazynowanie jawi się jako niezwykle prosty i nie wymagający specjalnego planowania proces. Ładunek – niezależnie od tego, czy są to surowce czy towary gotowe do wysyłki do odbiorców końcowych – ma trafić w bezpieczne miejsce i tam czekać na dalsze działania związane z jego transportem. W praktyce magazynowanie jest procesem o wiele bardziej złożonym, który wymaga odpowiednio zaplanowanego systemu przechowywania oraz wsparcia ze strony nowoczesnych technologii.

Nowoczesne systemy magazynowania – Jakim wyzwaniom muszą sprostać?

Dynamiczny rozwój rynku e-commerce, rosnące oczekiwania odbiorców towarów oraz nacisk kładziony na jakość obsługi klienta stawia przed procesem magazynowania liczne wyzwania. Aby im sprostać magazynowanie musi uwzględniać wiele czynników, które w sposób bezpośredni wpływają na obniżenie kosztu procesów logistycznych, przy jednoczesnym zapewnieniu ich najwyższej jakości i sprawności.

Do cech, które charakteryzują nowoczesne systemy magazynowania zaliczyć można:

  • działania związane z maksymalizacją powierzchni magazynowej przez jej efektywne wykorzystanie,
  • organizację przechowywania w sposób zapewniający łatwy dostęp do ładunków,
  • systemy umożliwiające szybkie znalezienie ładunku,
  • efektywne wykorzystanie urządzeń i systemów techniki magazynowej,
  • dbanie o wysokie standardy bezpieczeństwa ludzi i towarów.

Magazynowanie w kontekście usługi

Magazynowanie coraz częściej jest oferowane jako usługa realizowana na rzecz przedsiębiorstwa przez firmę zewnętrzną. Outsourcing usług logistycznych niesie za sobą liczne korzyści. Podstawową jest możliwość korzystania z nowoczesnego zaplecza magazynowego – doświadczonych specjalistów, magazynu, urządzeń techniki magazynowej oraz systemów informatycznych – przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów magazynowania do minimum. Polegając na zasobach zewnętrznego operatora logistycznego firma nie musi inwestować w budowę czy modernizację przestrzeni magazynowania i jej dostosowanie do zmieniających się wymogów obsługiwanych procesów logistycznych. Wszystkie te inwestycje leżą po stronie operatora, w którego interesie jest zapewnienie nowoczesnych magazynów, jak również wszelkich udogodnień składających się na usługę magazynowania.

Co wchodzi w zakres usługi magazynowania?

Zakres usługi magazynowania i logistyki magazynowej jest bardzo elastyczny. To daje przedsiębiorstwom dużą swobodę doboru usług w zależności od potrzeb. Magazynowanie jako usługa logistyczna może być więc rozumiane jako udostępnianie powierzchni lub obiektu dedykowanego do przechowywania towarów. W wariancie najbardziej sauté usługa ogranicza się wyłącznie do wynajęcia pustej powierzchni magazynowej, której wyposażenie leży po stronie najemnicy. W wariancie najbardziej rozbudowanym magazynowanie obejmuje kompleksową obsługę towarów – od ich przyjęcia na magazyn i przechowywania, aż po przekazanie towarów do dalszej wysyłki. Usługa może również obejmować etykietowanie, kontrolę jakości lub okresowe remanenty.