Zapotrzebowanie konsumpcyjne stale rośnie, a wraz z nim rozrasta się branża TSL, w ramach której funkcjonują przedsiębiorstwa odpowiedzialne za realizację usług z obszaru transportu, spedycji i logistyki. Widać to wyraźnie na przykładzie popytu na szeroko rozumiane usługi logistyczne.Jednym z przedsiębiorstw działających w branży TSL jest operator logistyczny. Kim jest? Czym się zajmuje? Dlaczego warto skorzystać z jego usług?

Klim jest operator logistyczny?

Operator logistyczny najczęściej nie jest konkretną osobą, a firmą świadczącą kompleksowe usługi logistyczne. Najlepsi operatorzy logistyczni charakteryzują się bardzo dobrą znajomością i zrozumieniem rynku, co przejawia się m.in. w dostarczaniu usług logistycznych w ramach pakietów indywidualnie dostosowanych do potrzeb konkretnego klienta i specyfiki jego działalności. Operatorzy logistyczni w łańcuchu dostaw znajdują się pomiędzy dostawcami a nabywcami produktów, co w sposób bezpośredni przekłada się na bardzo szeroki zakres obsługiwanych przez nich procesów logistycznych. Podejmują oni czynności związane z:

  • przewozem i składowaniem towaru,
  • dystrybucją,
  • obsługą klientów (nabywców towarów).

Operatorzy logistyczni mogą oferować usługi o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

Czym zajmuje się operator logistyczny?

Operator logistyczny w głównej mierze odpowiada za zarządzanie przepływem ładunków. Ładunki te mogą mieć zróżnicowany charakter – od surowców niezbędnych do produkcji, aż po produkty gotowe, które należy dostarczyć klientom końcowym. Zadania operatora logistycznego mogą więc obejmować:

  • obsługę logistyki dystrybucji rozumianej jako efektywny przepływ niezbędnych materiałów, a następnie gotowych produktów od producentów do nabywców,
  • organizację zaopatrzenia i dostaw,
  • przyjmowanie zamówień,
  • prowadzenie dokumentacji, a więc tworzenie listów przewozowych, dokumentów celnych i rozliczeniowych.

Operator logistyczny podejmuje na rzecz swoich klientów usługi związane z:

  • szerokorozumianym magazynowaniem,
  • sporządzaniem dokumentów magazynowych,
  • obsługą zwrotów i reklamacji.

Usługi te przyczyniają się do efektywnej koordynacji transportu oraz poprawy organizacji przepływu ładunków.

Na co zwrócić uwagę wybierając operatora logistycznego?

Wybór operatora logistycznego powinien być podyktowany przede wszystkim rzeczywistymi potrzebami Twojego biznesu. Na tym etapie warto również uwzględnić plany związane z rozwojem firmy, zarówno aktualne, jak i długoterminowe. Znając aktualne i przyszłe potrzeby firmy będziesz mógł rzetelnie przeanalizować dostępne oferty i wybrać firmę logistyczną, która w najwyższym stopniu odpowiada potrzebom Twojego biznesu.

Swojej decyzji nie opieraj wyłącznie na deklaracjach i kolorowych konspektach. Sprawdź referencje firmy, zweryfikuj opinie na jej temat, a w miarę możliwości zweryfikuj także szybkość komunikacji pomiędzy wybranym operatorem a Twoim biznesem. W tym pomoże Ci analiza wdrożonych przez operatora rozwiązań informatycznych. Cennych informacji dostarczy Ci również portfolio firmy. Znając wcześniejszych i dotychczasowych klientów wybranego operatora możesz ocenić jego doświadczenie w zakresie obsługi firm z reprezentowanego przez Ciebie sektora.