• Obsługę klienta
 • Dbanie o przepływ informacji
 • Kontrolowanie poziomu zapasów
 • Prognozowanie popytu
 • Realizację zamówień
 • Czynności reparacyjne oraz zaopatrywanie w części
 • Koordynowanie procesów zaopatrzeniowych
 • Gospodarowanie odpadami
 • Pakowanie
 • Obsługę zwrotów
 • Transport i składowanie

Główne zadania operatora logistycznego:

 • Prowadzi dokumentację, w tym przygotowywanie dokumentów celnych, magazynowych, listów przewozowych itp.
 • Koordynuje obroty produktami gotowymi
 • Koordynuje dostawy do docelowych odbiorców
 • Prowadzi doradztwo logistyczne dla klienta
 • Rozlicza koszty operacji spedycyjnych dla klienta

Operatorzy logistyczni – podział

W jaki sposób możemy podzielić operatorów logistycznych, biorąc pod uwagę ich kompetencje i zakres działań? Wyróżniamy następujące, podstawowe typy operatorów:

 • Operatorzy 1PL – zajmują się tylko jednym typem usług, np. usługami transportowymi
 • Operatorzy 2PL – świadczą usługi wewnątrz firmy, ale również łączą firmę z innymi ogniwami łańcucha dostaw. Zajmują się zarządzaniem tradycyjnymi funkcjami logistycznymi, tj. magazynowaniem i transportem.
 • Operatorzy 3PL – posiadają znacznie szerszy zakres usług od poprzednich typów operatorów. Zajmują się spedycją, kompletacją, transportem, magazynowaniem, co-packingiem itd.
 • Operatorzy 4PL – przedsiębiorstwo działające na zasadach 4PL niejako koordynuje działania przedsiębiorstwa, które działa na zasadach 3PL. Taki operator funkcjonuje jako ogniwo koordynujące pomiędzy klientem, a jego potencjalnymi i rzeczywistymi dostawcami usług logistycznych.
 • Operatorzy 5PL – najnowsza koncepcja świadczenia usług logistycznych. Do zadań operatora należy mapowanie i reengineering łańcucha dostaw, a także wszystkie zadania operatora 4PL. Gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa opartego na koncepcji 5PL są technologie informacyjne oraz integracja systemów komputerowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą operatora logistycznego w Warszawie!