MENU
Jesteś tutaj: JAK DZIAŁAMY? Kompleksowa obsługa logistyczna

Kompleksowa obsługa logistyczna

 

Logistyka to proces obejmujący planowanie, realizację oraz kontrolę sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Tak definiowana logistyka może być realizowana przez przedsiębiorstwo we własnym zakresie lub zostać oddelegowana do firmy zewnętrznej.

 

Obsługa logistyczna przedsiębiorstw to szeroki wachlarz specjalistycznych usług, w ramach których wyróżnia się:

Podmioty specjalizujące się w obsłudze logistycznej firm bardzo często zapewniają kompleksowe usługi, a więc obejmujące wszystkie wskazane wyżej zagadnienia. Na rynku działają również marki, które wyspecjalizowały się w konkretnej gałęzi usług logistycznych. Wybór operatora logistycznego powinien więc być podyktowany potrzebami przedsiębiorstwa oraz specyfiką prowadzonej działalności.

 

Obsługa logistyczna transportu

 

Logistyka jest dziedziną, która nie mogłaby prawidłowo funkcjonować bez udziału transportu. Logistyka transportu jest bardzo złożonym i rozbudowanym zagadnieniem, które obejmuje m.in.:

 • opracowanie tras przewozu towarów,
 • dobór odpowiednich środków transportu,
 • planowanie transportu w czasie,
 • dopełnienie formalności związanych z transportem,
 • organizację czasu pracy kierowców.

 

Właściwe zorganizowanie obsługi logistycznej w zakresie transportu jest kluczowe dla terminowej realizacji dostaw oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa wynikających zarówno z regulacji dotyczących pracy kierowców i zasad ruchu drogowego, jak również prawidłowych warunków przechowywania i transportu towarów.

 

Obsługa logistyczna magazynu

 

Magazynowanie towarów to drugi bardzo ważny element kompleksowej obsługi logistycznej. Firmy specjalizujące się w outsourcingu usług logistycznych dysponują własną, rozbudowaną powierzchnią magazynową. Służy ona do czasowego przechowywania towarów klienta. Najczęściej przestrzeń ta jest wyposażona w nowoczesne rozwiązania z zakresu narzędzi techniki magazynowej, jak i uzbrojona w nowoczesne technologie. To wszystko razem przekłada się na bardzo wysoką efektywność procesów magazynowania oraz procesów pokrewnych.

 

Obsługa logistyczna związana z magazynowaniem obejmuje bardzo szeroki wachlarz usług:

 • przyjęcie i wyładunek towarów,
 • składowanie towarów,
 • etykietowanie towarów,
 • przekazanie do dalszego transportu.

W zależności od oferty konkretnego operatora logistycznego usługi magazynowe mogą dodatkowo obejmować:

 • kompletowanie dostaw,
 • konfekcjonowanie towarów,
 • obsługę posprzedażową.

 

Obsługa logistyczna dystrybucji

 

Trzecim filarem kompleksowej obsługi logistycznej przedsiębiorstwa jest obsługa dystrybucji. Obsługa dystrybucji standardowo obejmuje szereg czynności związanych z:

 • kompletowaniem zamówień,
 • organizacją transportu towarów,
 • pozostałymi czynnościami związanymi z dostarczeniem towarów do odbiorców docelowych.

 

Obsługa logistyczna dystrybucji jest realizowana przy użyciu zaawansowanych narzędzi informatycznych. Pozwalają one na monitorowanie zamówień, kontrolę bieżących stanów magazynowych oraz zarządzenie przesyłkami.

 

Zalety kompleksowej obsługi logistycznej

 

Wiele firm doceniło już zalety kompleksowej obsługi logistycznej, inne wciąż zastanawiają się, jak to możliwe, że obcy podmiot może zapewnić lepszą obsługę klienta niż pracownicy właśni. Wysoka jakość obsługi klienta przy outsourcingu usług logistycznych wynika z:

 • bardzo dobrej znajomości wyzwań stojących przed współczesną logistyką,
 • bardzo dobrego zrozumienia potrzeb i oczekiwań klienta oraz klienta klienta,
 • dostępu do nowoczesnych narzędzi logistycznych,
 • dostępu do nowoczesnych technologii.

Ważną zaletą outsourcingu obsługi logistycznej jest redukcja kosztów, przy jednoczesnym zachowaniu opisanej wyżej jakości obsługi procesów.