MENU
Jesteś tutaj: Miasta Operator logistyczny Warszawa

Operator logistyczny Warszawa

Operator logistyczny Warszawa (Logistics Service Provider, LSP) to firma świadcząca różnorodne usługi logistyczne. Usługi te obejmują m.in. transport, usługi terminalowe, dystrybucję, magazynowanie i transport, a także usługi powiązane, informacyjne i finansowe. Usługi operatora logistycznego z Warszawy mogą przyczynić się do obniżenia kosztów ponoszonych przez klientów oraz wspomagać organizację i zarządzanie przepływem ładunków. „Operator logistyczny posiada w swojej ofercie usługi, które tworzą wartość dodaną jak i podpisują kontrakty z podwykonawcami. Operator logistyczny z Warszawy (TPL) może być określony jako usługodawca kontraktowy nastawiony na maksymalne wykorzystanie swoich aktywów i optymalizację działań operacyjnych. Poprzez swoje możliwości angażuje się we współpracę tak krajową jak i międzynarodową”

(Skowron-Grabowska B. 2011, s.1).

Działalność logistyczna jest zazwyczaj szeroka i obejmuje następujące zadania:

 • zarządzanie przepływem informacji
 • obsługa klienta
 • prognozowanie popytu
 • kontrolowanie poziomu zapasów
 • przetwarzanie zamówień
 • pozyskiwanie i naprawa części
 • lokalizowanie miejsc produkcji i magazynów
 • koordynacja procesów zaopatrzenia
 • zarządzanie odpadami
 • pakowanie
 • obsługa zwrotów

Operatorzy logistyczni są odpowiedzialni za realizację zadań

"(...) Główne zadania stawiane logistyce: koordynacja przepływu surowców, materiałów do produkcji i gotowych wyrobów do konsumentów; minimalizacja kosztów tego przepływu; podporządkowanie działalności logistycznej wymogom wysokiego poziomu obsługi klienta" (Mroczko F. 2016, s. 17).

Można zatem powiedzieć, że do głównych zadań operatorów logistycznych należy:

 • Ważna jest dokumentacja. Obejmuje ona przygotowanie dokumentów celnych, dokumentów magazynowych, listów przewozowych i innej dokumentacji.
 • Logistyka dystrybucji to koordynacja obiegu gotowych produktów.
 • Organizowanie dostaw dla klientów.
 • Koordynowanie dostaw do klientów na obszarze docelowym.
 • Udzielanie klientom porad logistycznych.
 • Rozliczanie kosztów spedycji na rzecz klienta.