Zielona logistyka obejmuje szeroki wachlarz praktyk biznesowych, które minimalizują wpływ sieci logistycznej i dostaw na środowisko. Jest to obszar cieszący się rosnącym zainteresowaniem przedsiębiorców, co wynika z coraz większej świadomości ekologicznej zarówno biznesu, jak i konsumentów. 

Przejście na ekologiczną logistykę wiąże się z korzyściami dla całej firmy, w tym także ze wzrostem rentowności przedsiębiorstwa. Wynika to przede wszystkim z zaufania, jakimi ekologiczne firmy są darzone przez klientów i konsumentów

Zielona logistyka 

Ekologiczna logistyka bardzo często bywa określona mianem „zielonej”. Obejmuje ona cały cykl życia produktu – od jego projektu i dystrybucji, aż po ostateczne zniszczenie. Zielona logistyka koncentruje się przede wszystkim na ograniczeniu śladu węglowego i wodnego, jak również ograniczeniu ilości odpadów towarzyszących produktom w całym cyklu ich życia. W rezultacie powyższego duży nacisk kładzie się na korzystanie z odnawialnych źródeł energii, wykorzystywanie surowców nadających się do recyclingu i wdrażanie ekologicznych rozwiązań transportowych w firmie.

Transport i dystrybucja w ekologicznej logistyce 

Mimo iż założenia ekologicznej logistyki dotyczą całego procesu łańcucha dostaw, najczęściej kojarzy się ona z metodami transportu i dystrybucji surowców i towarów gotowych. To przede wszystkim:

  • zielony transport, który w chwili obecnej coraz powszechniej realizowany jest przez pojazdy bezemisyjne,
  • realizowanie transportu z wykorzystaniem jednostek wodnych napędzanych energią wiatru lub słoneczną,
  • korzystanie z transportu kolejowego, który umożliwia przewożenie większej ilości towarów w jednym czasie,
  • korzystanie z zielonych magazynów, które zostały zaprojektowane i wybudowane w taki sposób, aby zużywać jak najmniej energii, są to obiekty odznaczające się dobrą izolacją termiczną, większym dostępem do naturalnego światła i wyposażeniem w instalacje fotowoltaiczne.

Pozostałe aspekty ekologicznej logistyki 

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zużycia energii i wykorzystywanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych to podstawowe, ale nie jedyne aspekty zielonej logistyki. Koncepcja ekologicznej logistyki obejmuje również działania ukierunkowane na:

  • zwiększenie wskaźników recyklingu,
  • ulepszanie projektowania produktów,
  • opracowywanie systemów zarządzania odpadami.

Dzięki temu możliwe jest ograniczenie negatywnego wpływu całego cyklu życia produktu na środowisko naturalne.

Korzyści z wdrożenia zasad ekologicznej logistyki w biznesie 

Promocja ekologii w łańcuchu dostaw to duża korzyść dla środowiska i przyszłych pokoleń, ale równocześnie także korzyść dla biznesu. Dlaczego?

Firmy dostarczające produkty wyprodukowane przy użyciu zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska metod cieszą się większym zaufaniem klientów i w ten sposób zyskują przewagę konkurencyjną. Ponad to, należy się spodziewać, że ustawodawca będzie nakładał na przedsiębiorstwa coraz więcej przepisów związanych z odpowiedzialnością ekologiczną biznesu. Ich wdrożenie w postaci zasad zielonej logistyki już teraz pozwala ograniczyć koszty takich działań i jednocześnie przekłada się na zabezpieczenie przyszłości firmy oraz utrzymanie jej przewagi konkurencyjnej – tak wśród konsumentów, jak i dostawców i kontrahentów.