Jedną z najważniejszych cech każdego magazynu są przepływy towarów. Jest sprawą oczywistą, że będą ona składowe w magazynie jedynie przez pewien czas. Działanie magazynu jest skomplikowane, szczególnie pod kątem zachodzących w nim procesów logistycznych. Zarazem są one kluczowe w zarządzaniu pracą magazynu oraz mają olbrzymi wpływ na jego rentowność. Poniżej przyglądamy się z bliska tematyce przepływu towarów magazynowych – podpowiadamy na czym polegają, jakie są ich rodzaje oraz jak wygląda ich zastosowanie w logistyce magazynowej.

Przepływy towarów w poszczególnych magazynach

Wszystkie towary przyjmowane do danego magazynu podlegają tak zwanym przepływom, czyli zwykłym ruchom magazynowym. Cykle przepływów mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi firmami, branżami, typami towarów. Im bardziej zaawansowany cykl, tym większej liczbie operacji podlega dany towar. Najczęściej podział przepływu towarów w magazynie obejmuje: przepływ prosty, średni oraz złożony.

Przepływ prosty jest oczywiście najmniej skomplikowany. W tym typie przepływu towar zostaje przyjęty do magazynu, w którym jest przechowywany aż do momentu wydania na zewnątrz. Nie występuje w tym przepływie zjawisko dekonsolidacji ładunków, polegające na rozdzielaniu towarów na mniejsze partie lub elementy, które są rozsyłane do konkretnych klientów-odbiorców.

Przepływ średni przebiega nieco inaczej. W jego przypadku towary zostają przyjęte przez magazyn główny, a następnie zostają przekierowane do kompletacji. Następnie poddaje się je konsolidacji, a na końcu całego procesu dochodzi do wysyłki gotowego produktu. Przepływ średni jest stosowany przede wszystkim w magazynach, do których trafią towary paletowane.

Przepływ złożony jest oczywiście najbardziej skomplikowany. W jego tracie rozgrywają się rozmaite procesy operacyjne, które mogą zachodzić w różnych strefach magazynowych. Przebieg przepływu złożonego jest bardzo zróżnicowany i zależy przede wszystkim od typu towarów oraz indywidualnych rozwiązań stosowanych w danej firmie.

Wymagania względem przepływu towarów

Planowanie sposobu przepływu towarów to jeden z najważniejszych etapów inwestycji we własny magazyn. Obejmuje takie kwestie jak: sposób przyjmowania towarów, sposób przygotowywania do dalszego transportu, koordynacja i zintegrowanie ogniw łańcucha logistycznego w spójny i wydajny proces. To właśnie koordynacja działań nastręcza najwięcej problemów w czasie prowadzenia magazynu.

Oprócz tego, planowanie przepływu towarów powinno uwzględniać ich rotację – czyli częstotliwość przyjmowania i wydawania. Do ważnych kwestii należy też spodziewany czas realizacji zamówień, związane z tym wymagania kadrowe oraz koszta. Często analiza tych zagadnień skłania wielu młodych przedsiębiorców i handlowców do podjęcia kluczowych decyzji dla dalszego rozwoju ich biznesu – związanych z inwestycją we własny magazyn lub wynajmem przestrzeni zewnętrznej. Oba rozwiązania mają swoje zalety, jednak w przypadku magazynów zewnętrznych troska o sprawny i prawidłowy przepływ towarów spada na barki naszego kontrahenta.