Logistyka magazynowa jest definiowana jako ogół czynności związanych z planowaniem i zarządzeniem towarami oraz ich obsługą. Dotyczy to wszelkich zadań i procesów, jakie mają miejsce od momentu przyjęcia towaru do magazynu, aż po jego wysyłkę.

Podstawowym celem logistyki magazynowej jest oszczędność kosztów z zachowaniem wysokiego poziomu operacji. Przedsiębiorstwa uzyskują ten efekt inwestując we własne zaplecze logistyczne i jego stały rozwój lub korzystając z usług operatorów zewnętrznych. Współpraca z zewnętrznym operatorem logistycznym niesie za sobą szereg korzyści. Optymalizacja kosztów obsługi towarów jest jedną z nich. Możliwość korzystania z wypracowanego przez lata praktyki know-how drugą.

Cele logistyki magazynowej

Podstawowym celem logistyki magazynowej jest wspomniana wcześniej oszczędność kosztów. Cel ten jest realizowany przy pomocy szeregu działań, takich jak:

–       maksymalizacja przestrzeni do przechowywania – efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynu znacząco obniża koszty magazynowania i przechowywania,

–       rozsądne użycie sprzętu obsługowego i innych urządzeń technicznych,

–       optymalizacja pracy pracowników magazynu,

–       organizacja wygodnego dostępu do towarów na każdym etapie magazynowania,

–       troska o bezpieczeństwo i komfort pracowników.

Powyższe kwestie są szczególnie istotne obecnie, kiedy coraz większa liczba biznesów bazuje na sprzedaży internetowej, tym samym generując coraz wyższe oczekiwania względem logistyki magazynowej i usług logistycznych.

Główne wyzwania w obszarze logistyki magazynowej

Mimo dynamicznego rozwoju oraz implementacji najnowszych technologii logistyka magazynowa w Polsce wciąż boryka się z licznymi wyzwaniami. To przede wszystkim:

–       przestarzały sprzęt i technologie,

–       infrastruktura, która nie zawsze spełnia współczesne wymagania,

–       brak doświadczonego i wykwalifikowanego personelu,

–       brak wiedzy niezbędnej do efektywnego zarządzania magazynem,

–       trudności w prawidłowej ocenie wyzwań i problemów przedsiębiorstwa,

–       problemy z oznakowaniem produktów,

–       zacieranie odpowiedzialności za obsługę poszczególnych procesów.

Świadomość tych problemów jest jedną z cech wyróżniających nowoczesną logistykę magazynową, w ramach której wdrażanie innowacyjnych technologii oraz modernizacja infrastruktury pozwala na tworzenie efektywnych i bezpiecznych miejsc magazynowania. Dodatkową zaletą nowoczesnej logistyki magazynowej oferowanej w ramach usług outsourcingu jest dostęp do wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, która posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające sprawną i jakościową obsługę towarów w magazynie – od przyjęcia, po wysyłkę.

Nowoczesna logistyka magazynowa

Logistyka magazynowa w wydaniu nowoczesnym jest realizowana przede wszystkim przez wiodących operatorów logistycznych. Świadcząc usługi na rzecz małych, średnich, a także dużych przedsiębiorstw zmieniają oni sposób, w jaki postrzegane są procesy logistyczne. To wpływa na podniesienie ich jakości i skutkuje wyższą konkurencyjnością przedsiębiorstwa na rynku.

To, co cechuje nowoczesną logistykę magazynową to m.in.:

–       pełna odpowiedzialność,

–       warunki magazynowania.

Pełna odpowiedzialność

Nowoczesny magazyn nie tylko przechowuje towar, ale zajmuje się jego ruchem i odpowiednim przygotowaniem do dystrybucji. Po dotarciu do magazynu towar jest rejestrowany i odpowiednio składowany. Obsługa skanuje kody kreskowe każdej, nawet pojedynczej sztuki towaru i etykietuje go. W razie potrzeby przepakowuje i rozdziela towary drobnicowe. Jeśli dany sklep otrzyma zamówienie od klienta, obsługa magazynu zajmie się przygotowaniem towaru do drogi. Przede wszystkim skompletuje zamówienie zgodnie z zamówieniem klienta i zapakuje je zgodnie z wytycznymi firmy wynajmującej powierzchnię magazynową. Gotową paczkę magazyn odpowiednio zabezpieczy do wysyłki, oznakuje, a także wyda kurierowi. W razie zwrotu może sprawdzić stan towaru i zwrócić go na magazyn, lub przekazać do utylizacji. Jak widać, przedsiębiorca wynajmujący magazyn, w zasadzie wcale nie musi w nim bywać.

Warunki magazynowania

Przedsiębiorcy szukający dobrego magazynu mają też często na myśli warunki panujące wewnątrz. Dla wielu towarów istotne jest składowanie w odpowiedniej temperaturze, wilgotności, czy po prostu w czystym miejscu. Nowoczesne magazyny są w stanie zapewnić konkretne warunki towarom danego przedsiębiorcy, a w razie np. awarii ogrzewania i nagłych skoków temperatury natychmiast poinformować go o zdarzeniu. Dobre magazyny wyposażone są oczywiście w czujniki ruchu i dymu, oraz rzetelny monitoring. Gwarantują także swoim klientom ubezpieczenie ich towarów. Przedsiębiorcy szukają magazynów uzbrojonych w nowe technologie, dzięki którym będą mogli mieć stałą kontrolę online nad stanem i ilością swoich towarów. Jak widać, znalezienie naprawdę dobrego magazynu nie jest łatwe.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług logistycznych w Warszawie!