Łańcuch logistyczny to szereg czynności zaliczanych do procesu przepływu towarów i usług, których droga rozpoczyna się u producenta, a kończy u konsumenta. W ramach tego łańcucha realizowane są zadania z zakresu m.in. magazynowania, przeładunku, transportu towarów.

Jakie najważniejsze ogniwa występują w łańcuchu logistycznym?

W łańcuchu logistycznym możemy wyróżnić kilka kluczowych ogniw, które dotyczą praktycznie każdego procesu. Są to przede wszystkim:

  • ogniwo pozyskania surowców — dotyczy źródeł wydobycia surowców,
  • ogniwo dostaw surowców do łańcucha — dotyczy wszystkich pośredników w sprzedaży surowców czy półfabrykatów,
  • ogniwo produkcji — obejmuje proces produkcji wyrobów gotowych,
  • ogniwo dystrybucji — jest to proces dostarczania gotowych wyrobów do klienta.

Ogniwa łańcucha logistycznego obejmują cały cykl “życia” wyrobu, począwszy od źródeł pozyskiwania surowców czy materiałów, poprzez ich przetworzenie, produkcję lub montaż, aż po dystrybucję i na sprzedaży wyrobów gotowych kończąc. W całym procesie bierze udział wiele podmiotów, w tym m.in. dostawcy i odbiorcy, a także liczne powiązania pomiędzy poszczególnymi ogniwami. Sprawność każdej centrum logistyczneog zależy od uporządkowanej i zaplanowanej realizacji czynności przez kolejne, następujące po sobie ogniwa w łańcuchu dostaw.

W tym przypadku warto zwrócić uwagę na to, że łańcuch logistyczny tworzą nie tylko powiązane ze sobą ogniwa, ale przede wszystkim wiele współzależnych od siebie firm reprezentujących zarówno branżę zaopatrzenia, jak i dystrybucji (organizacje te określane są mianem sieciowych łańcuchów dostaw)

Pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha logistycznego istnieją powiązania materiałowo-informacyjne. Każde z ogniw bierze jednoczesny udział w przepływie kilku różnych strumieni. Przykładowo, usługodawca logistyczny realizuje wiele czynności logistycznych związanych z koordynacją przepływu zarówno towarów, jak i informacji pomiędzy poszczególnymi punktami łańcucha dostaw. Co więcej, istnieje możliwość udziału jednego ogniwa w kilku łańcuchach dostaw jednocześnie (tzw. punkt styku), przy czym łańcuchy te nadal działają jako niezależne od siebie podmioty, które w sposób autonomiczny planują, organizują, realizują i kontrolują przepływ materiałowy.