Logistyka i dystrybucja to pojęcia, która idą ze sobą w parze – dla osób, które nie są bezpośrednio związane z branżą mogą wydawać się synonimami. Czy istnieje pomiędzy nimi jakakolwiek różnica? Jeśli tak, to kiedy możemy mówić o centrum dystrybucji, a kiedy o centrum logistycznym?

Zarówno logistyka, jak i dystrybucja są częścią łańcucha dostaw i opierają się na podobnym założeniu, czyli właściwym odebraniu i rozwiezieniu towarów – z drobną różnicą, która dla klientów końcowych może być niezauważalna.

Czym jest centrum logistyczne?

Łańcuch dostaw jest przedsięwzięciem kluczowym dla właściwego dostarczenia towarów klientom końcowym. Obejmuje on odebranie produktu bezpośrednio z taśmy produkcyjnej, przez magazynowanie do dowiezienia towaru do zamawiającego. Aby usługa ta działała nieprzerwanie i była wydajna, niezbędne jest właściwe zarządzanie całą logistyką.

I to właśnie cały proces jest ustalany w centrum logistycznym, które sprawdza ilość towaru, podaż, planuje odbiór oraz zajmuje się właściwym etykietowaniem, pakowaniem i dostarczeniem go do klienta.

Zajmując się łańcuchem dostaw, centrum logistyczne odpowiada za przeładunki kontenerów na trasie, odebranie ich z magazynu portowego lub kolejowego, właściwe ulokowanie w magazynie, wreszcie za kontakt z firmami kurierskimi lub partnerami dostaw, którzy dostarczą produkty do wskazanych punktów.

Centrum dystrybucji – element centrum logistycznego

Mimo, że centrum dystrybucji na pierwszy rzut oka zajmuje się bardzo podobną działalnością, można uznać go za element centrum logistycznego. Podstawą działania centrum dystrybucyjnego jest lokalne dostarczanie towaru.

Oczywiście, centrum dystrybucji również prowadzi ewidencje towaru, zajmuje się jego zamawianiem, ale jego rola jest nieco bardziej rozproszona niż centrum logistycznego. Centra dystrybucji mogą być rozlokowane w kilku kluczowych punktach – na przykład przy autostradach albo w dobrze skomunikowanych punktach w obrębie województwa, dzięki czemu są wstanie szybko zareagować na braki w punktach usługowych aby zapewnić stałą dostępność towaru.

Zarządzanie ogólne – centrum logistyczne

W dużym uproszczeniu można zatem określić, że centrum logistyczne jest głównym hubem, który odpowiada za komunikację przede wszystkim z producentami i przejmuje na siebie cały łańcuch dostaw, podczas gdy centrum dystrybucji jest jego częścią, która odpowiada za bardziej lokalny rynek.